Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 1
Năm 2020 : 1.289
Liên kết website
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-so" title="Tin tức từ Sở" rel="dofollow">Tin tức từ Sở</a>
Nhằm nâng cao năng lực quản lý chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong công tác chỉ đạo dạy và học; động viên, khuyến khích người dạy và học sinh phát ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
Thực hiện công văn số:349-CV/HĐĐ; ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng Đội huyện Hiệp Hòa về việc chỉ đạo tổ chức Tết trung thu năm 2020; Được sự nhất trí của chi bộ, ban giám ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/hoat-dong-doan-doi" title="Hoạt động Đoàn - Đội" rel="dofollow">Hoạt động Đoàn - Đội</a>
Thực hiện công văn sô 41/UBND-ĐC của UBND xã Đông Lỗ ngày 26/6/2020 về việc "Tổng vệ sinh chào mừng Đại hội thi đua yêu nước huyện Hiệp Hòa lần thứ nhất", UBND xã Đông Lỗ phát ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới