Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Đông Lỗ số 1

Bãi Đồn - Đông Lỗ
3.892.177
c1donglo1@bacgiang.edu.vn